Month: Tháng Mười Một 2020

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán lớp 5

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2020-2021 bao gồm các dạng bài tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra HK2, thi cuối năm. Các dạng bài tập ôn thi HK2 môn Toán 5 dành cho các em ôn tập: Phân số và tỉ số phần trăm Bài […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Ninh Bình 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giáo đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Sở giáo dục và đào tạo Ninh Bình. Ngày thi 18/7/2020. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Nam 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Nam, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giáo đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam. Khóa thi ngày 23-25/7/2020. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giáo đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. Gồm 5 câu. […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Bình Dương 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 10 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. Gồm 4 câu. Câu 1: (3,0 điểm) a) Giải phương […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Phú Yên 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 21 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. Gồm 6 câu. Câu 1: Thực hiện phép tính: Câu […]

Đề thi HK1 Hóa học 9 THCS Tuấn Hưng, Hải Dương 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9, trường THCS Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 4 câu. Câu 1: Hoàn thành các PTHH cho chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng): Ba → BaO → BaCl2 → […]