Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020

Bộ đề ôn tập hè Toán lớp 1 dành cho học sinh lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 năm học 2020-2021. Gồm các bài tập về phép cộng, trừ trong phạm vi 100.

Tài liệu giúp các em lớp 1 ôn tập lại kiến thức Toán lớp 1 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho năm học lớp 2.

Đề ôn tập hè số 1

Bài 1: Tính nhẩm:

3 + 7 + 12 = …… 87 – 80 + 10 = ….. 55 – 45 +   5 = …..
4 + 13 + 20 = …… 30 + 30 + 33 = ….. 79 – 29 – 40 = …..

Bài 2:

  1. Khoanh vào số bé nhất: 60 ; 75 ;   8 ; 32 ; 58 ;   7 ; 10
  2. Khoanh vào số lớn nhất: 10 ; 24 ; 99 ; 9 ; 11 ; 90 ; 78

Bài 3: Hà làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Số?

25 – …… = 20 …… + 13 = 15

Đề ôn tập hè số 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

6 + 22 87 – 84 14 + 14 55 – 35 10 – 8
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 2: Viết các số 84, 15, 6 , 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

  1. Từ bé đến lớn: ……………………………………………
  2. Từ lớn đến bé: ……………………………………………

Bài 3: Lớp em có 38 bạn, trong đó có 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số từ 57 đến 61:

………………………………………………………………………..


Đề ôn tập hè số 3

Bài 1: Tính nhẩm:

99 – 90 + 1 = …… 70 – 60 –   5 = ….. 60 + 5 – 4 = ……
77 – 70 + 3 = …… 30 + 30 + 30 = ….. 2 + 8 + 13 = ……

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

  8 + 20 …… 15 + 13 67 – 60 …… 13 –   2
66 – 55 …… 10 +   2 24 – 14 …… 28 – 18

Bài 3: Hoa có 5 quyển vở, Hoa được mẹ cho 1 chục quyển nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Cho hình vẽ:

Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020

– Có …… điểm.

– Có …… hình vuông.

– Có …… hình tam giác.


Đề ôn tập hè số 4

Bài 1: Đọc các số:

79: ……………………………. 21: …………………………….
45: ……………………………. 57: …………………………….

Bài 2: Tính:

95 – 75 = …… 10 cm + 15 cm = ………
50 + 40 = …… 60 cm – 50 cm = ………
76 – 70 = ……   5 cm + 23 cm = ………

Bài 3: Nhà Mai nuôi 36 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 16 con gà. Hỏi nhà Mai nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Bài 4: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 7 cm. Vẽ tiếp đoạn thẳng NP dài 3 cm để được đoạn thẳng MP dài 10 cm


Đề ôn tập hè số 5

Bài 1:Tính:

77 – 66 = …… 12 + 13 = …… 8 + 30 = ……
58 –   5 = …… 95 – 50 = …… 33 + 3 = ……

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

86 – 56 17 + 21 10 – 4 2 + 12 88 – 77
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 3: Cho hình vẽ:

Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020

  • Có …. đoạn thẳng.
  • Có …. hình vuông.
  • Có …. hình tam giác.

Bài 4: Viết các số bé hơn 24 và lớn hơn 17:

……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 12 cm.


Đề ôn tập hè số 6

Bài 1: Đọc các số:

55: …………………………….   5: …………………………….
79: ……………………………. 44: …………………………….

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

65 –   5 …… 61           8 …… 18 – 13
30 + 20 …… 57 – 7 95 – 60 …… 65 – 25

Bài 3: Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng, mẹ mua thêm 5 quả nữa. Hỏi mẹ Lan mua tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số 64, 35, 54, 46, 21, 12, 59 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………..

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………..


Đề ôn tập hè số 7

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

4 + 44 83 – 23 14 + 15 56 – 6 10 – 7
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 2: Nhà An nuôi 14 con gà và 25 con vịt. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 3: Cho hình vẽ:

Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020

– Có …. hình vuông.

Bài 4: Viết các số tròn chục bé hơn 64:

……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.


Đề ôn tập hè số 8

Bài 1:Tính:

35 + 53 = …… 20 + 55 = …… 97 – 72 = ……
88 –   8 = …… 33 – 23 = ……  6 + 62 = ……

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

30 + …….. = 40 95 – …….. = 5
…….. + 12 = 15 80 – …….. = 30

Bài 3: Lan có một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số 36, 50, 27, 72, 43, 54, 80 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………..

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………..


Đề ôn tập hè số 9

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

77 – 25 63 + 34 99 – 9 8 + 81 76 – 70
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 2: Viết các số 27, 17, 34, 30, 7 theo thứ tự:

– Từ bé đến lớn: ……., ……., ……., ……., ……. .

– Từ bé đến lớn: ……., ……., ……., ……., ……. .

Bài 3: Cho hình vẽ:

Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020

  • Có …. hình vuông.
  • Có ….. hình tam giác.

Bài 4: Viết các số tròn chục bé hơn 55:

……………………………………………………………………….

Bài 5:

– Số liền trước của 40 là …..        – Số liền sau của 55 là …..

– Số liền trước của 100 là …..      – Số liền sau của 79 là …..


Đề ôn tập hè số 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

35 + 53 97 – 25 8 + 61 77 – 33 86 – 6
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 2:Tính:

97 – 50 + 32 = ……. 75 – 55 + 46 = …….
  7 + 32 –   9 = ……. 77 – 66 + 34 = …….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

45 + …….. = 49 85  – …….. = 5
…….. + 10 = 15 70  – …….. = 30

Bài 4: Một sợi dây dài 58 cm, đã cắt đi 32 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng- ti- mét?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..


Đề ôn tập hè số 11

Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020

Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020


Đề ôn tập hè số 12

Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020

Đề ôn tập hè Toán 1 lên 2 năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x