Bảng cửu chương nhân, chia lớp 2

Bảng nhân, chia lớp 2 hay còn gọi là bảng cửu chương nhân, chia dành cho học sinh lớp 2 với các phép tính nhân trong phạm vi từ 2 tới 5.

Học thuộc bảng cửu chương là bước đầu tiên mà bất cứ học sinh nào cũng cần phải thuộc nếu như muốn học tốt môn Toán.

Bảng cửu chương là gì?

Theo chương trình Toán Tiểu học tại Việt Nam thì bảng cửu chương được định nghĩa như sau:

Bảng cửu chương là một bản ghi chép lại các phép nhân, chia từ 1 tới 10. Dựa vào đó, giúp học sinh ghi nhớ các phép nhân, phép chia để áp dụng vào tính toán trong các bài tập.

Trong bảng nhân, chia lớp 2 các em cần học:

– Bảng nhân 2, bảng nhân 3, bảng nhân 4, bảng nhân 5

– Bảng chia 2, bảng chia 3, bảng chia 4, bảng chia 5

* Chú ý: với bảng nhân, chia 1 hầu như học sinh nào cũng thuộc được một cách dễ dàng bởi vì:

– Số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó.

– Số nào chia cho 1 cũng bằng chính nó.

Để học thuộc bảng chia, các em chỉ cần học thuộc bảng nhân, sau đó làm các phép tính ngược lại.

Bảng cửu chương nhân 2, 3, 4, 5 (lớp 2):

2 x 1   = 2 3 x 1   = 3 4 x 1   = 4 5 x 1   = 5
2 x 2   = 4 3 x 2   = 6 4 x 2   = 8 5 x 2   = 10
2 x 3   = 6 3 x 3   = 9 4 x 3   = 12 5 x 3   = 15
2 x 4   = 8 3 x 4   = 12 4 x 4   = 16 5 x 4   = 20
2 x 5   = 10 3 x 5   = 15 4 x 5   = 20 5 x 5   = 25
2 x 6   = 12 3 x 6   = 18 4 x 6   = 24 5 x 6   = 30
2 x 7   = 14 3 x 7   = 21 4 x 7   = 28 5 x 7   = 35
2 x 8   = 16 3 x 8   = 24 4 x 8   = 32 5 x 8   = 40
2 x 9   = 18 3 x 9   = 27 4 x 9   = 36 5 x 9   = 45
2 x 10 = 20 3 x 10 = 30 4 x 10 = 40 5 x 10 = 50

Bảng cửu chương chia 2, 3, 4, 5 (lớp 2):

2   : 2   = 1 3   : 3   = 1 4   : 4   = 1 5   : 5   = 1
4   : 2   = 2 6   : 3   = 2 8   : 4   = 2 10 : 5   = 2
6   : 2   = 3 9   : 3   = 3 12 : 4   = 3 15 : 5   = 3
8   : 2   = 4 12 : 3   = 4 16 : 4   = 4 20 : 5   = 4
10 : 2   = 5 15 : 3   = 5 20 : 4   = 5 25 : 5   = 5
12 : 2   = 6 18 : 3   = 6 24 : 4   = 6 30 : 5   = 6
14 : 2   = 7 21 : 3   = 7 28 : 4   = 7 35 : 5   = 7
16 : 2   = 8 24 : 3   = 8 32 : 4   = 8 40 : 5   = 8
18 : 2   = 9 27 : 3   = 9 36 : 4   = 9 45 : 5   = 9
20 : 2   = 10 30 : 3   = 10 40 : 4   = 10 50 : 5   = 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x