Các dạng toán tính nhanh phân số nâng cao lớp 4, 5

Tính nhanh phân số là một trong những dạng toán nâng cao trong chương trình lớp 4 và lớp 5. Và dưới đây là các dạng toán thường gặp.

Để làm được các bài toán tính nhanh phân số các em học sinh cần phải nắm được các dạng qua các ví dụ có lời giải sau đây.

1. Dạng 1: Tổng nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu của phân số sau gấp mẫu số của phân số liền trước 2 lần.

2. Dạng 2: Tính tổng của nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số của phân số liền trước n lần ( n>1).

3. Dạng 3:  Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n ( n > 0); mẫu số là tích của hai thừa số có hiệu bằng n và thừa số thứ 2 của mẫu phân số liền trước là thừa số thứ nhất của mẫu số liền sau.

4. Dạng 4: Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n, có mẫu số là tích của 3 thừa số thứ nhất n đơn vị và hai thừa số cuối của mẫu phân số liền trước là 2 thừa số đầu của mẫu phân số liền sau.

5. Dạng 5: Tính tích của nhiều phân số trong đó tử số của  phân số này có quan hệ với tỉ số với mẫu số của phân số kia.

6. Dạng 6: Vận dụng tính chất của 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc ở mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả mẫu số và tử số rồi thực hiện rút gọn biểu thức.

7. Các dạng toán tính nhanh phân số khác

* Link tải (xem trực tiếp) các dạng toán tính nhanh phân số:

https://drive.google.com/file/d/17XFN40HRmtRg3BAUFwxOLL-KpQcW0Yto/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x