Series: Đề thi HSG Toán 9

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 9.

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Yên Định 2020-2021 lần 2

Đây là bài thứ 1 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi vòng 2 chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Môn thi: Toán lớp 9 THCS. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngày thi: 20/10/2020.

Đề thi HSG Toán lớp 9 quận 5 năm 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề kiểm tra tuyển học sinh giỏi môn Toán lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo quận 5, thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021. Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức thi Tự luận, gồm 6 bài (4 câu đại số, 2 câu hình học).

Đề thi chọn HSG Toán lớp 9 THCS Cầu Giấy vòng 2 năm 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021, môn Toán lớp 9 vòng 2 trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 15/10/2020.

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Bá Thước 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, môn thi Toán, năm học 2020-2021. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 15/10/2020.

Đề thi HSG Toán lớp 9 THCS Kim Sơn 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 7 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2020-2021 môn Toán lớp 9 trường THCS Kim Sơn. Có đáp án. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đáp án và thang điểm đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 trường THCS Kim Sơn năm 2020-2021:

500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 từ internet

Đây là bài thứ 8 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Chia sẻ file word 500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 từ internet. Người tổng hợp, sưu tầm: Hồ Khắc Vũ. Lời nói đầu Với mong muốn tìm tòi, sưu tầm và tập hợp tất cả các đề Toán lớp 9 của kỳ thi Học sinh giỏi các cấp để các anh […]

Đề thi giao lưu HSG môn Toán lớp 9 huyện Cẩm Thủy 2020-2021

Đây là bài thứ 9 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 07/10/2020.

Đề thi HSG Toán lớp 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021

Đây là bài thứ 10 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã năm học 2020-2021, môn Toán 9. Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hình thức thi Tự luận (gồm 5 câu). Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi HSG Toán lớp 9 quận Bình Tân 2020-2021

Đây là bài thứ 13 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Toán, phòng giáo dục và đào tạo quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021. Ngày thi 03/10/2020. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức thi Tự luận, gồm 6 câu (5 câu đại số, 1 câu hình […]

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Tứ Kỳ 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 16 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Tứ Kỳ. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Hướng dẫn giải – Đáp án Đề thi HSG Toán […]

Đề thi HSG Toán lớp 9 thành phố Sầm Sơn 2020-2021

Đây là bài thứ 17 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021, môn thi Toán lớp 9. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày thi 29/09/2020. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi chọn HSG Toán lớp 9 THCS Anh Sơn 2020-2021

Đây là bài thứ 18 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2020-2021, môn Toán lớp 9. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Nông Cống 2020-2021

Đây là bài thứ 20 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Nông Cống. Ngày thi: 25/09/2020.

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Yên Định 2020-2021 lần 1

Đây là bài thứ 22 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Kỳ thi chọn đội tuyển vòng 1 dự thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2020-2021. Môn thi: Toán. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngày thi: 10/09/2020.

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Đông Sơn 2020-2021

Đây là bài thứ 23 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn đội dự tuyển lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021, môn Toán. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày thi 25 tháng 9 năm 2020. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Đan Phượng 2020-2021

Đây là bài thứ 26 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021, môn thi Toán. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Ngày thi 21 tháng 9 năm 2020. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Triệu Sơn 2020-2021

Đây là bài thứ 27 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề khảo sát môn Toán chọn đội dự tuyển học sinh giỏi lớp 9 huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 08/09/2020. Phòng giáo dục và đào tạo Triệu Sơn. Đề chính thức.

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Thạch Hà 2020-2021

Đây là bài thứ 28 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Thạch Hà. Ngày thi: 25/09/2020.

Đề thi HSG Toán lớp 9 quận Hà Đông 2019-2020

Đây là bài thứ 29 of 61 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 quận Hà Đông năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Bài viết nổi bật
x