Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020

Đề cương ôn tập hè môn Toán dành cho học sinh lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5 năm 2020. Bao gồm các bài tập thuộc 2 phần Số và Hình lớp 4.

Tài liệu giúp các em lớp 4 ôn tập lại kiến thức lớp 4 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho năm học tiếp theo.

Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020

* Link tải tài liệu đề cương hè Toán 4 lên 5:

https://drive.google.com/file/d/1_MBdW2uAXeG38MuW7ycG3IVBS5xBR3wh/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x