Đề thi HSG quốc gia

Tổng hợp đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia của các tỉnh thành trong cả nước và đề thi HSG quốc gia các môn học Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Sinh, Sử, Địa.

Đề thi chọn đội tuyển HSG quốc gia môn Toán tỉnh Yên Bái 2020

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán tỉnh Yên Bái năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút. Kỳ thi lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021. Môn Toán. Ngày thi thứ nhất 25/09/2020. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi chọn đội tuyển HSG quốc gia môn Toán tỉnh Đồng Nai 2020

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán tỉnh Đồng Nai năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút. Kỳ thi chọn đội dự tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021. Môn Toán. Ngày thi thứ nhất 18/09/2020. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi chọn đội tuyển HSG quốc gia môn Toán tỉnh Phú Thọ 2020

Đây là bài thứ 12 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán tỉnh Phú Thọ năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút. Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm học 2020-2021. Môn Toán. Ngày thi thứ nhất 24/09/2020. Hình thức thi tự luận gồm […]

Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 môn Toán tỉnh Bến Tre 2020-2021

Đây là bài thứ 10 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm học 2020-2021 môn Toán, tỉnh Bến Tre. Ngày thi 17/09/2020. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Bài viết nổi bật
x