Đề thi Toán lớp 1

Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) môn Toán 1, đề kiểm giữa học kì Toán lớp 1, đề thi học kì 1, học kì 2 Toán lớp 1, đề thi HSG Toán lớp 1.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Sơn Tiến, Hà Tĩnh 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 40 phút. Câu hỏi tự luận. Câu 1: Tính 2 + 7 = 8 – 0= 3 + 5= 9 – 6= 2 + 4 + 1 […]

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Gia Hòa – Hải Dương

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thời gian làm bài 40 phút. Câu hỏi tự luận. Câu 1: Viết các số: 5, 8, 3, 0, 10 a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: b) Theo thứ tự từ bé […]

Bài viết nổi bật
x