Đề thi Toán lớp 4

Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) môn Toán 4, đề kiểm tra giữa học kì Toán lớp 4, đề thi học kì 1, học kì 2 Toán lớp 4, đề thi HSG Toán lớp 4.

65 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 file word

65 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 dành cho học sinh lớp 4 tự làm ôn tập kiểm tra lại kiến thức lớp 4. Đề số 1 Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số 47032 đọc là: A. Bốn mươi bảy nghìn hai […]

Đề thi HSG Toán lớp 4 số 1 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 2 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 4

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 số 1: Bài 1: (2 điểm) Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới và số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết thêm? […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 6

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 6 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Tự luận gồm 6 bài. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 6 […]

Đề KSCL đầu năm Toán lớp 4 nâng cao số 2 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 nâng cao số 2 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề dành cho học sinh khá giỏi. Đề khảo sát chất lượng đầu năm […]

Đề KSCL đầu năm Toán lớp 4 nâng cao số 1 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 nâng cao số 1 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm học: Tự luận gồm 6 câu. Đề dành cho học sinh khá giỏi. Đề khảo sát chất lượng đầu […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 5

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 5 […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 4

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 4 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 4 […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 3

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 3 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Tự luận gồm 6 câu. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 2

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 2 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 2 I. Phần […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 1

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 1 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 1 I. Phần […]

Đề thi HK1 môn Toán lớp 4 tiểu học Kim An, Hà Nội 2013-2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4, trường tiểu học Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Năm học 2013-2014. Thời gian làm bài 40 phút. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất Câu 1: Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai […]

Đề thi HK1 môn Toán lớp 4 tiểu học Vạn Phước 2, Khánh Hòa 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4, trường tiểu học Vạn Phước 2, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 40 phút. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Trung bình cộng của hai số là 36. […]

Bài viết nổi bật
x