Đề thi Ngữ Văn 6

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 THCS Đinh Núp, Gia Lai 2016-2017

Đây là bài thứ 1 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, trường THCS Đinh Núp, tỉnh Gia Lai, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế mèn phiêu lưu ký) của nhà văn Tô […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 THCS Hội Nga, Quỳ Châu 2014-2015

Đây là bài thứ 2 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, trường THCS Hội Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Xác định và nói rõ tác dụng của phép tu từ trong các câu thơ sau: […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 thị xã Phú Thọ 2014-2015

Đây là bài thứ 3 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ, ta thấy có một sự kết hợp tuyệt […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Lâm Thao 2013-2014

Đây là bài thứ 5 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật người Anh (Truyện Bức tranh […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Bình Lục 2012-2013

Đây là bài thứ 6 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Chỉ ra và phân tích nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau: “Mặt […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Thanh Thủy 2012-2013

Đây là bài thứ 8 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Hãy xác định và phân tích tác dụng của phép tu từ được dùng trong đoạn văn sau:. “Gậy tre, […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Tam Dương 2012-2013

Đây là bài thứ 7 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn sau: Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.Trời […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Khoái Châu 2011-2012

Đây là bài thứ 10 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Hãy giải nghĩa từ “xuân” trong hai câu thơ sau: “Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Bình Sơn 2011-2012

Đây là bài thứ 9 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1:  Chỉ ra và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được xác định trong các câu thơ sau: […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Nga Sơn 2010-2011

Đây là bài thứ 11 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2010-2011.Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên ( trích Dế mèn phiêu lưu ký) của nhà văn Tô Hoài […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 THCS Sông Lô, Phú Thọ 2014-2015

Đây là bài thứ 4 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, trường THCS Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau: “Rừng mơ ôm lấy núi Mây trắng đọng thành hoa Gió […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 THCS Bình Minh, Thanh Oai 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, trường THCS Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Chỉ ra và phân tích nghệ thuật của biện pháp tu từ được dùng trong […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 6 THCS Hội Nga, Nghệ An 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Chiềng Lương, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Tự luận. Câu 1: Xác định và nói rõ tác dụng của phép tu từ trong các câu thơ sau: Lúc vui biển hát, lúc buồn biển lặng, […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 6 THCS Chiềng Lương, Sơn La 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Tự luận. Câu 1: Thế nào là truyện ngụ ngôn? Hãy tóm tắt văn bản “ Ếch ngồi đáy giếng ” bằng một đoạn văn khoảng 4 đến […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 6 THCS Nghĩa Trung, Quảng Ngãi 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2017-2018. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 4 câu. Câu 1: Văn bản “Thánh Gióng” thuộc thể loại nào? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản? Câu […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 6 THCS Hải Yến, Thanh Hóa 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2017-2018. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. Câu 1 – 4: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau: “ …Bấy giờ có giặc Ân đến […]