Đề thi Ngữ Văn 7

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Châu Thành 2015-2016

Đây là bài thứ 4 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Sau đây là câu kết trong văn bản “Cổng trường mở ra” (Ngữ Văn 7, Tập I): Mẹ sẽ đưa […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Thanh Oai 2016-2017

Đây là bài thứ 1 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Tìm câu bị động trong đoạn trích dưới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn cách viết như […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy 2016-2017

Đây là bài thứ 2 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Đọc văn bản sau: MẸ VÀ QUẢ Nguyễn Khoa Điềm Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 thành phố Bắc Giang 2016-2017

Đây là bài thứ 3 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Cháu chiến đấu hôm nay Vì lòng yêu Tổ quốc […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Tiền Hải 2016-2017

Đây là bài thứ 5 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Cảm nhận sâu sắc nhất của em về bài thơ sau: NÓI VỚI EM Nếu nhắm mắt trong vườn lộng […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Việt Yên 2014-2015

Đây là bài thứ 6 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Trong bài thơ Tiếng hát mùa gặt, khi tả cảnh bà con nông dân tuốt lúa trong đêm trăng sáng, […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 thị xã Phú Thọ 2014-2015

Đây là bài thứ 7 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Em hãy chỉ ra và phân tích giá trị nghệ thuật của phép tu từ được sử dụng trong […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Tân Lạc 2014-2015

Đây là bài thứ 8 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Sau đây là câu kết trong văn bản Cổng trường mở ra (Ngữ Văn 7, Tập I) Mẹ sẽ đưa […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Tam Đảo 2014-2015

Đây là bài thứ 9 of 9 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trong bài thơ Thăm lúa của Trần Hữu Thung có đoạn: Người ta bảo không trông Ai cũng nhủ đừng […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Hoằng Hóa 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Chỉ ra và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ sau: […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 7 THCS Phan Châu Trinh, Quảng Nam 2015-2016

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7, trường THCS Phan Châu Trinh, tỉnh Quảng Nam, năm học 2015-2016. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Trắc nghiệm: Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Chủ đề của bài thơ “Sông núi […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 7 THCS Ngải Thầu, Lào Cai 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7, trường THCS Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Trắc nghiệm: Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Nội dung chính của văn […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 7 THCS An Ninh, Thái Bình 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7, trường THCS An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 5 câu. Câu 1: Chép lại bài ca dao số 1 nói về tình cảm gia đình (công lao của cha mẹ). Câu 2: Nêu […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 2 câu. Câu 1: Em hãy đọc kỹ văn bản sau rồi trả lời các câu hỏi.           CẢNH KHUYA Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 7 THCS Mạc Đĩnh Chi, Ba Đình 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7, trường THCS Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 5 câu. Cho câu thơ: “Đã bấy lâu nay bác tới nhà” Câu 1. Chép tiếp 7 câu thơ còn lại để hoàn […]

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Ngữ Văn 7 năm 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 7 năm học 2020-2021 Câu 1 (1 điểm): Trong các ví dụ sau đều có cụm từ “ Mùa xuân”. Vậy cụm từ “Mùa xuân” trong ví dụ nào là câu đặc biệt? Câu đặc biệt đó nhằm mục đích nêu lên điều gì? […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 7 năm học 2020-2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 7 I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)        Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 7 huyện Nam Trực 2015-2016

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, năm học 2015-2016. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 3 câu. Câu 1: a. Thế nào là đại từ? Đặt câu có sử dụng đại từ và cho biết đại từ đảm nhiệm vai trò ngữ […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 7 huyện Bình Giang 2014-2015

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2014-2015. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 3 câu. Câu 1: a. Chép theo trí nhớ bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương. b. Nêu ngắn gọn nội dung bài thơ em […]