Đề thi Hóa học 8

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 120 phút. Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2016-2017. Môn: Hóa học 8. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Hóa học 8 huyện Quốc Oai năm […]

Bài viết nổi bật
x