Đề thi Hóa học 9

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nông Cống 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Nông Cống. Ngày thi: 25/09/2020. Câu 1: (2 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học […]

Bài viết nổi bật
x