Đề thi Vật lý 9

Đề thi HK2 môn Vật lý 9 huyện Châu Thành 2016-2017

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, năm học 2016-2017. Câu 1: a/ Nguyên nhân hao phí điện năng như thế nào? Cách tiết kiệm điện năng hao phí như thế nào là tốt nhất? b/ Đường đây dẫn có công suất là 100W. Hiệu điện […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 9 năm học 2020-2021

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9, trường THCS Yên Sơn, năm học 2020-2021. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Hệ thức của định luật Ôm là: A.  R= U/I. B.  I= U/R […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 9 THCS Yên Sơn 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9, trường THCS Yên Sơn, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Công thức tính áp suất chất rắn là: A.  P = F.S. B.  […]