Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Tin TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Tin thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020.

Đề thi kèm lời giải.

Đề thi chuyên Tin (Hà Nội) năm 2020:

Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Tin TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Tin TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Tin TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-3

Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Tin TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-4

Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Tin TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-5

Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Tin TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x