Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên tỉnh Gia Lai 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Gia Lai, năm học 2020-2021. Thí sinh làm 2 bài thi Toán (chung) và Toán (chuyên).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Gia Lai.

Môn thi Toán (không chuyên).

Hình thức thi: Tự luận gồm 5 câu. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020.

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên tỉnh Gia Lai 2020-2021

Môn thi Toán (chuyên).

Hình thức thi: Tự luận gồm 5 câu. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 19 tháng 7 năm 2020.

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên tỉnh Gia Lai 2020-2021-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x