Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi sáng 16 tháng 7 năm 2020.

Môn thi Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận gồm 3 câu.

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2020-2021-1

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh năm học 2020-2021:

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2020-2021-3

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2020-2021-4

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2020-2021-5

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2020-2021-6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x