Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hà Nội 2020-2021

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút. Ngày thi 17 tháng 7 năm 2020.

Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội. Môn thi Tiếng Anh. Hình thức thi: trắc nghiệm gồm 40 câu.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hà Nội 2020-2021

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hà Nội 2020-2021-1

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hà Nội 2020-2021-2

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hà Nội 2020-2021-3
Đáp án Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm học 2020-2021 mã đề 014:

Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án
1 B 21 B
2 B 22 A
3 A 23 D
4 D 24 D
5 B 25 A
6 C 26 D
7 D 27 C
8 C 28 A
9 B 29 C
10 C 30 A
11 D 31 C
12 B 32 B
13 A 33 B
14 C 34 A
15 C 35 B
16 A 36 C
17 D 37 A
18 B 38 D
19 D 39 C
20 B 40 B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x