Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi sáng 16 tháng 7 năm 2020.

Môn thi Tiếng Anh thi theo hình thức Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có đáp án-2

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có đáp án-3

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2020-2021:

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có đáp án-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x