Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường Trung học Thực hành đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút.

Môn thi Toán điều kiện thi theo hình thức tự luận, gồm 8 câu.

Ngày thi 20 tháng 7 năm 2020.

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020 kèm lời giải:

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-2

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-3

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-4

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-5

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-6

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-7

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-8

Đề thi chuyên Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020 kèm lời giải:

Gồm 8 câu tự luận.

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-9

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-10

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-11

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-12

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-13

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-14

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án-15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x