Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Có đáp án.

Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 12 tháng 7 năm 2020.

Hình thức thi: Tự luận gồm 3 câu.

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2020:

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021-1

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021-3

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x