Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Có đáp án.

Hình thức thi: Tự luận

Môn thi Toán chung dành cho tất cả các thí sinh thi vào THPT chuyên KHTN. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 12 tháng 7 năm 2020.

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Lời giải Đề thi vào 10 môn Toán (vòng 1 thi chung) trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên năm 2020:

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-10

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-11

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-12

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-13

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-14

Đề thi chuyên Toán KHTN năm 2020:

Môn thi Toán (vòng 2). Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 13 tháng 7 năm 2020.

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-1

Lời giải Đề thi vào 10 chuyên Toán (vòng 2) trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên năm 2020:

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-2

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-3

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-4

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-5

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-6

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-7

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x