Đề thi Địa lí vào 10

Đề thi vào 10 môn Địa Lí trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa Lý trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận gồm 5 […]

Bài viết nổi bật
x