Đề thi Lịch Sử vào 10

Đề thi vào 10 chuyên Sử tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch Sử dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi tự luận. Gồm 4 câu. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch Sử.

Đề thi vào 10 chuyên Sử TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi môn Lịch Sử tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Sử, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi chiều 17 tháng 7 năm 2020. Môn thi Lịch Sử thi theo hình thức tự luận, gồm 5 câu. Đề thi chuyên Sử (Hồ Chí Minh) năm […]

Đề thi vào 10 môn Lịch Sử trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch Sử trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận gồm 4 […]

Bài viết nổi bật
x