Đề thi tiếng Anh vào 10

Đề thi vào 10 chuyên Anh tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi Tự luận và Trắc nghiệm. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh và Pháp.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020. Môn thi Tiếng Anh. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận. Gồm 50 câu. Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thanh […]

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dùng riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 12 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Trắc nghiệm gồm […]

Bài viết nổi bật
x