Đề thi Văn vào 10

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Ngữ Văn trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học sư phạm Hà Nội năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi sáng 22 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. […]

Đề thi vào 10 chuyên Văn tỉnh Thái Nguyên 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Ngữ Văn, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút. Ngày thi 22 tháng 7 năm 2020. Môn thi Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, gồm 2 phần Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học. Đề thi […]

Đề thi vào 10 chuyên Văn tỉnh Phú Yên 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Ngữ Văn, tỉnh Phú Yên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 21 tháng 7 năm 2020. Môn thi Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn. Đề thi chuyên Văn (Phú Yên) […]

Bài viết nổi bật
x