Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông

Thaygiaongheo.com hướng dẫn các em cách giải dạng bài tập sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông qua các ví dụ minh họa có lời giải.

Muốn giải được các bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông thì trước tiên các em cần ghi nhớ được các hệ thức về cạnh và đường cao, tỉ số lượng giác của góc nhọn, cạnh và góc trong tam giác vuông.

Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Khi giải các bài toán liên quan đến cạnh và đường cao trong tam giác vuông, ngoài việc nắm vững các kiến thức về định lý Talet, về các trường hợp đồng dạng của tam giác, cần phải nắm vững các kiến thức sau:

Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông

Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-1 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-2 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-3 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-4 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-5

Tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

Kiến thức cơ bản cần nhớ

Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-6 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-7 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-8 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-9

Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Kiến thức cơ bản cần nhớ

Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

a) Cạnh huyền nhân với $ \sin $ góc đối hay nhân với $ \cos in$ góc kề.

b) Cạnh góc vuông kia nhân với $ \tan $ của góc đối hay nhân với $ \cot $ của góc kề.

$ b=a.\sin B=a\cos C$;

$ c=a.\sin C=a.\cos B$;

$ b=c.tanB=c.\cotC$;

$ c=b.tanC=b.\cotC$

Giải tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh và các góc chưa biết của tam giác vuông đó.

Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-10 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-11 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-12 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-13 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-14 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-15 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-16 Hướng dẫn giải bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông-17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x