Đề thi lớp 1

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 1 tiểu học Vạn Phước 2, Khánh Hòa 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1, trường tiểu học Vạn Phước 2, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 40 phút. Câu hỏi tự luận. Câu 1: Đọc thành tiếng: 1. Đọc âm: ưu, ăng, ươi, ương 2. Đọc từ ngữ: cuộn dây, sừng […]

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 1 tiểu học Kim An, Hà Nội 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1, trường tiểu học Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 40 phút. Câu hỏi tự luận. Câu 1: Đọc thành tiếng Giáo viên kiểm tra từng học sinh đọc khoảng 5 vần, 5 từ, 2 câu […]

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Sơn Tiến, Hà Tĩnh 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 40 phút. Câu hỏi tự luận. Câu 1: Tính 2 + 7 = 8 – 0= 3 + 5= 9 – 6= 2 + 4 + 1 […]

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Gia Hòa – Hải Dương

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thời gian làm bài 40 phút. Câu hỏi tự luận. Câu 1: Viết các số: 5, 8, 3, 0, 10 a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: b) Theo thứ tự từ bé […]

Bài viết nổi bật
x