Tiếng Việt lớp 1

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng Việt lớp 1

Đề cương HK1 ôn tập môn tiếng Việt lớp 1: I. Đọc, viết đúng các vần, từ ngữ: 1. Vần: ia, ưa, ua, ai, ây, oi, ôi,…………………uôt, ươt (Ôn từ bài 29 đến bài 74-SGK- Tập 1). 2. Từ ngữ: lá tía tô, lá mía, nhà ngói, đồi núi,…………………….chuột nhắt, lướt ván. (Ôn từ bài […]

Bài viết nổi bật
x