Đề thi lớp 11

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. 

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 THPT Bình Hưng Hòa 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 6 câu. Câu 1 (1,5đ): Viết phương trình điện li của các chất sau: K2HPO4, Na2CO3, Ca(OH)2, […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THPT Sầm Sơn 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Tự luận và Trắc nghiệm. Gồm 2 đề, có Ma trận đề thi giữa học kì i môn toán khối 11. 

Đề KSCL giữa kì 1 môn Hóa học 11 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận và Trắc nghiệm.

Đề KSCL giữa kì 1 môn Vật lý 11 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận và Trắc nghiệm.

Đề KSCL giữa kì 1 môn Toán 11 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 2 phần Tự luận và Trắc nghiệm.

Đề KSCL giữa kì 1 môn Ngữ Văn 11 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 11 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THPT Lương Văn Can 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Văn Can, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 11 trường THPT […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THPT thị xã Quảng Trị 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Gồm 2 đề. Có đáp án, lời giải chi tiết. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THCS & THPT Chu Văn An 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THCS & THPT Chu Văn An, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THPT Nguyễn Công Trứ 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Công Trứ, thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021. Ngày kiểm tra 31/10/2020. Thời gian làm bài 60 phút (không tính thời gian phát đề). Hình thức thi Tự luận gồm 8 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. Ngày kiểm tra 28/10/2020. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 3 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Thế Vinh, thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021. Có đáp án. Ngày kiểm tra 26/10/2020. Thời gian làm bài 90 phút (không tính thời gian phát đề). Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 50 câu. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THPT Chu Văn An 2017-2018 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017-2018 trường THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Buổi thi sáng ngày 20 tháng 10 năm 2017. Đáp án Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 11 THPT Chu Văn An 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm học 2019-2020. Ngày kiểm tra 29/10/2019. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 50 câu. 

Đề thi HSG Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo 2019 – 2020 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 1 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 11

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh, năm học 2019 – 2020. Môn thi: Toán 11. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đáp án Đề thi HSG Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo năm học 2019 – 2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 11 THPT Chu Văn An, Quảng Trị 2016 – 2017 có lời giải

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Chu Văn An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị năm học 2016 – 2017. Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề). Câu 1: (0,75 điểm) Tìm tập xác định của hàm số Câu 2: (2,75 điểm) Giải các phương trình sau: […]