Lớp 12

Tổng hợp kiến thức lớp 12 với lý thuyết, bài tập và đề thi: Toán 12, Ngữ Văn 12, tiếng Anh 12, Hóa học 12, Vật lý 12, Sinh học 12, Lịch sử 12, Địa lý 12, GDCD 12.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT Hồng Quang – Hải Dương 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Hồng Quang, tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 50 câu. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT Đoàn Thượng 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 50 câu. 

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn Lịch sử 12 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm.

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn Địa lí 12 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm.

Đề KSCL giữa kì 1 môn Giáo dục công dân 12 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm.

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn tiếng Anh 12 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm gồm 50 câu.

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn Ngữ Văn 12 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn Toán 12 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm gồm 50 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm, gồm 50 câu. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT Hoàng Văn Thụ – Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm, gồm 50 câu. 

Đề kiểm tra HK1 Hóa học 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Đề thi 8 tuần học kỳ 1 năm học 2020-2021. Môn Hóa học 12. Thời gian làm bài 50 phút. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm. Có đáp án. 

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ

Bảng tóm tắt công thức Toán lớp 12 gồm các công thức Đại số 12 và công thức Giải tích 12 mà học sinh phải nắm được. Để học tốt môn Toán 12 và chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng, Thầy giáo nghèo chia sẻ bảng các công thức Toán 12 dưới […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm năm 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 40 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bình Định 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bình Định năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Địa lý. Ngày thi 22/10/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 50 câu. Đáp án đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT Việt Nam – Ba Lan 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Việt Nam – Ba Lan, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 50 câu. Ngày kiểm tra 31/10/2020. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT Việt Đức 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 50 câu. Ngày kiểm tra 29/10/2020. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 trường Trung học Thực hành 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường Trung học Thực hành, Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút. Ngày 28/10/2020. Hình thức thi Trắc nghiệm, gồm 25 câu. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 12 THPT Trưng Vương 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021. Ngày kiểm tra 24/10/2020. Thời gian làm bài 60 phút (không tính thời gian phát đề). Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận. 

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Bình Định 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh lớp 12 năm 2020-2021. Khóa ngày 22-10-2020. Môn thi Toán. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định. Thời gian làm bài 180 phút (Không kể thời gian phát đề). Đề thi gồm 5 câu.