Đề thi lớp 12

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 THPT chuyên Lê Khiết 2020 – 2021

Đây là bài thứ 10 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường lớp 12 năm học 2020-2021, môn thi Toán, trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày thi 19/09/2020. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức tự luận gồm 7 câu.

Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 môn Toán tỉnh Hà Nam 2020-2021

Đây là bài thứ 8 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 và thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2020-2021 môn Toán, tỉnh Hà Nam. Ngày thi 18/09/2020. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Quảng Ninh 2016 – 2017

Đây là bài thứ 6 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Quảng Ninh môn Toán lớp 12 năm học 2016 – 2017. Hình thức thi Tự luận. Có đáp án. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh. Môn thi: Toán – Bảng A. Thời gian làm bài […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc 2016 – 2017

Đây là bài thứ 5 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán lớp 12 năm học 2016 – 2017. Hình thức thi Tự luận. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Gồm […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Bình Phước 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Bình Phước môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018. Hình thức thi Tự luận. Có đáp án. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Sở giáo dục và đào tạo Bình Phước. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Bình Thuận 2016 – 2017 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Bình Thuận môn Toán lớp 12 năm học 2016 – 2017. Hình thức thi Tự luận. Có đáp án. Thời gian làm bài 180 phút. Gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG môn Toán 12 tỉnh Bình Thuận năm học 2016-2017 Hướng dẫn giải và biểu […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Nam Định 2018-2019

Đây là bài thứ 3 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định môn Toán lớp 12 năm học 2018 – 2019 với 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm – Thời gian làm bài 60 phút. Gồm 40 câu. Phần tự luận Thời gian làm bài 75 phút. Gồm 5 câu.

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Nam Định 2017-2018

Đây là bài thứ 2 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 với 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm – Thời gian làm bài 60 phút. Gồm 40 câu. Phần tự luận Thời gian làm bài 75 phút. Gồm 4 câu.

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Nam Định 2016 – 2017 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định môn Toán lớp 12 năm học 2016 – 2017 với 2 phần trắc nghiệm và tự luận, có đáp án. Dưới đây là Phần tự luận – Thời gian làm bài 75 phút. Gồm 4 câu.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 12 tỉnh Bình Dương 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra HK2 môn Toán lớp 12, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017 – 2018. Có đáp án lời giải. Hình thức thi: Trắc nghiệm gồm 50 câu. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Mã đề 139. Đáp án đề thi học […]