Đề thi lớp 2

Bộ đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 2 năm 2020-2021

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2020-2021. Mỗi đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đề số 1 Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: Bài 1:  Số liền sau của số lớn nhất có hai […]

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2016-2017

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2015-2016

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2014-2015

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2013-2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2013-2014

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2012-2013

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2011-2012

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2011-2012

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2010-2011

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2010-2011. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2010-2011

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2008-2009

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2008-2009. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2008-2009

Đề thi HK2 môn Tiếng Việt lớp 2 huyện Hoài Đức 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 40 phút. Bài kiểm tra cuối kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 năm 2012-2013 Phần A – KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) (Thời gian 60 phút không […]

Đề thi HK2 môn Tiếng Việt lớp 2 huyện Hoài Đức 2011-2012

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài 40 phút. Bài kiểm tra cuối kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 năm 2011-2012 Phần A – KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) (Thời gian 60 phút không […]

Bài viết nổi bật
x