Đề thi lớp 3

Bộ đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 3 năm 2020-2021

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2020-2021. Mỗi đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đề số 1: A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất […]

Đề thi HSG Toán lớp 3 số 4

Đây là bài thứ 4 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 3

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 số 4: I/ Trắc nghiệm: Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. 100 phút …. 1 giờ 30 phút, dấu điền vào chỗ chấm là : A. <                 B. >             C.    =       […]

Đề thi HSG Toán lớp 3 số 2

Đây là bài thứ 2 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 3

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 số 2: I/ Trắc nghiệm:  Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. Cho dãy số : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai  số ở chỗ chấm là A . 2791, 2792         B. 2750, 2760             C. 2800, 2810 […]

Đề KSCL đầu năm học môn Toán lớp 3 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 3 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 20 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và tự luận. Đề số 1 Bài 1: Viết số gồm: a. 5 trăm, 7 chục và 5 đơn vị:………………………………. b. 3 đơn […]

Đề thi HK2 Toán lớp 3 huyện Hoài Đức 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Phần 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Số liền sau của số […]

Bài viết nổi bật
x