Toán lớp 3

Cách giải dạng toán “nhiều hơn”, “ít hơn” ở lớp 3

Bài viết này, Thầy giáo nghèo hướng dẫn các em cách giải các bài thuộc dạng toán “nhiều hơn”, “ít hơn” trong chương trình Toán lớp 3. Dạng toán tổng quát như sau: Cho dữ kiện đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng thứ hai nhiều hơn hoặc ít hơn dữ kiện đại […]

Bài tập ôn hè Toán 3 lên 4 năm 2020

Bài tập ôn tập hè Toán lớp 3 dành cho học sinh lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4 năm học 2020-2021. Gồm các phép tính, tìm x, bài toán có lời văn. Bài tập giúp các em lớp 1 ôn tập lại kiến thức Toán lớp 3 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt […]

Bảng cửu chương nhân, chia lớp 3

Bảng nhân, chia lớp 3 hay còn gọi là bảng cửu chương nhân, chia dành cho học sinh lớp 3 với các phép tính nhân trong phạm vi từ 6 tới 9. Ở lớp 2, các em đã học thuộc bảng cửu chương nhân, chia từ 1 tới 5. Lên lớp 3 các em tiếp […]

Bài viết nổi bật
x