Lớp 4

Đề thi HSG môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2019-2020. Câu 1: Cho một số từ sau: Thật thà, vui mừng, chăm chỉ, bạn học, đẹp đẽ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn, hư hỏng, bạn bè. Hãy sắp xếp các từ trên vào 3 nhóm […]

Đề thi HSG Toán lớp 4 số 1 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 2 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 4

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 số 1: Bài 1: (2 điểm) Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới và số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết thêm? […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 6

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 6 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Tự luận gồm 6 bài. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 6 […]

Đề KSCL đầu năm Toán lớp 4 nâng cao số 2 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 nâng cao số 2 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề dành cho học sinh khá giỏi. Đề khảo sát chất lượng đầu năm […]

Đề KSCL đầu năm Toán lớp 4 nâng cao số 1 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 nâng cao số 1 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm học: Tự luận gồm 6 câu. Đề dành cho học sinh khá giỏi. Đề khảo sát chất lượng đầu […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 5

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 5 […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 4

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 4 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 4 […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 3

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 3 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Tự luận gồm 6 câu. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 2

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 2 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 2 I. Phần […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 1

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 1 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 1 I. Phần […]

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 4 tiểu học Võ Văn Vân, TP Hồ Chí Minh 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4, trường tiểu học Võ Văn Vân, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 40 phút. Câu hỏi tự luận. Câu 1: Chính tả: “nghe – viết” Giáo viên đọc cho học sinh viết tựa bài và đoạn […]

Đề thi HK1 môn Toán lớp 4 tiểu học Kim An, Hà Nội 2013-2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4, trường tiểu học Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Năm học 2013-2014. Thời gian làm bài 40 phút. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất Câu 1: Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai […]

Đề thi HK1 môn Toán lớp 4 tiểu học Vạn Phước 2, Khánh Hòa 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4, trường tiểu học Vạn Phước 2, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 40 phút. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Trung bình cộng của hai số là 36. […]

Cách cộng, trừ, nhân, chia phân số – Toán lớp 4

Thaygiaongheo.com chia sẻ cách cộng phân số, trừ phân số, nhân phân số, chia phân số kèm ví dụ minh họa chi tiết và dễ hiểu. Các em đã được làm quen với khái niệm về phân số trong chương trình học Toán lớp 2 và Toán lớp 3. Tuy nhiên, lên lớp 4 thì […]

Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2020

Đề cương ôn tập hè môn Toán dành cho học sinh lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5 năm 2020. Bao gồm các bài tập thuộc 2 phần Số và Hình lớp 4. Tài liệu giúp các em lớp 4 ôn tập lại kiến thức lớp 4 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho […]