Đề thi lớp 6

10 đề thi thử HK2 môn Toán lớp 6

Thaygiaongheo.com chia sẻ với các em 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán dành cho học sinh lớp 6 tự làm, ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối HK2. Đề thi theo hình thức tự luận. Đề được soạn theo chương trình Toán 6 học kỳ 2 của Bộ giáo dục và […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 12

Đây là bài thứ 12 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (8 điểm) 1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a)  571999                                   b) 931999 2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5. 3. Cho phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$( a<b) cùng thêm m đơn vị vào tử và mẫu thì phân số mới lớn hơn […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 11

Đây là bài thứ 11 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

I. Trắc nghiệm: Điền dấu x vào ô thích hợp:( 1 điểm) Câu Đúng Sai a. Số $ \displaystyle -5 \frac{1}{5}$ bằng $ \displaystyle -5+\frac{1}{5}$ b. Số $ \displaystyle 11 \frac{3}{7}$ bằng $ \displaystyle \frac{80}{7}$ c. Số $ \displaystyle -11 \frac{5}{4}$ bằng $ \displaystyle -11-\frac{5}{4}$ d. Tổng $ \displaystyle -3 \frac{1}{5}+2 \frac{2}{3}$ bằng $ \displaystyle […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 10

Đây là bài thứ 10 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: a) Chứng tỏ rằng số: $ \displaystyle \frac{{{{{10}}^{{1995}}}+8}}{9}$ là một số tự nhiên. b) Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 432 và ƯCLN của chúng là 36. Câu 2: Tính  nhanh: a) 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 ; b) 21.72 – 11.72 + 90.72 + 49.125.16 ; Câu 3: […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 9

Đây là bài thứ 9 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (1,5đ) Tìm x, biết: a) 5x = 125;                 b) 32x = 81 ;            c)  52x-3 – 2.52 = 52.3 Bài 2: (1,5đ)   Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng: $ \displaystyle \left| a \right|$$ \displaystyle <5\Leftrightarrow -5<a<5$ Bài 3: (1,5đ)   Cho a là một số nguyên. Chứng minh rằng: a) […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 8

Đây là bài thứ 8 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (3đ) Ng­ười ta viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 2006 liền nhau thành một số tự nhiên L. Hỏi số tự nhiên L có bao nhiêu chữ số . Bài 2: (3đ) Có bao nhiêu chữ số gồm 3 chữ số trong đó có chữ số 4 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 7

Đây là bài thứ 7 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

A – Phần số học: (7 điểm ) Câu 1: (2 điểm) a) Các phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? $ \displaystyle \frac{{23}}{{99}}$  ;   $ \displaystyle \frac{{23232323}}{{99999999}}$   ;   $ \displaystyle \frac{{2323}}{{9999}}$  ;   $ \displaystyle \frac{{232323}}{{999999}}$ b) Chứng tỏ rằng: 2x + 3y chia hết cho 17 $ \displaystyle \Leftrightarrow $ 9x + […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6

Đây là bài thứ 6 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (8 điểm ) 1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a)  571999                                   b) 931999 2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5. 3 . Cho phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$  ( a<b) cùng thêm m đơn vị vào tử và mẫu thì phân số […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 5

Đây là bài thứ 5 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1 (3đ): a) So sánh: $222^{333}$ và $333^{222}$ b) Tìm các chữ số $x$ và $y$ để số $ \overline{{1x8y2}}$ chia hết cho 36. c) Tìm số tự nhiên a biết 1960 và 2002 chia cho a có cùng số dư là 28. Bài 2 (2đ): Cho: $S=3^{0}+3^{2}+3^{4}+3^{6}+\ldots+3^{2002}$ a) Tính $S$. b) Chứng minh […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 3

Đây là bài thứ 3 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (1,5đ) Tìm $x$ a) 5x = 125;                     b) 32x = 81 ; c)  52x-3 – 2.52 = 52.3 Bài 2: (1,5đ) Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng: $ \displaystyle \left| a \right|$$ \displaystyle <5\Leftrightarrow -5<a<5$ Bài 3: (1,5đ) Cho a là một […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 2

Đây là bài thứ 2 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: a. Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho (2x + 1)(y – 5) = 12 b. Tìm số tự nhiên sao cho 4n-5 chia hết cho 2n-1 c, Tìm tất cả các số B =$ \displaystyle \displaystyle \overline{{62xy427}}$, biết rằng số B chia hết cho 99 Câu 2: a. Chứng tỏ […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 1

Đây là bài thứ 1 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức $ \displaystyle A=\frac{{{{a}^{3}}+2{{a}^{2}}-1}}{{{{a}^{3}}+2{{a}^{2}}+2a+1}}$ a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản. Câu 2: (1 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ […]

23 đề ôn tập hè Toán 6 file word

23 đề thi Toán 6 là đề cương ôn tập hè dành cho học sinh lớp 6 chuẩn bị lên lớp 7 tự làm trong thời gian nghỉ hè. Tài liệu giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức môn Toán lớp 6, có nền tảng vững chắc để học tốt môn Toán lớp […]

Bài viết nổi bật
x