Đề thi lớp 6

Đề thi học kì I môn Vật lý 6 THCS Tô Hiệu

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo chiều dài? A.  Cân B.  Thước C.  Lực kế D.  Bình tràn. Câu 2: Đơn vị nào sau đây là đơn vị […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 6 THCS Phương Trung, Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6, trường THCS Phương Trung, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 4 câu. Câu 1: a. Em hãy trình bày cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ (vật rắn bỏ lọt bình chia độ) b. […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 6 thị xã Ninh Hòa 2015-2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, năm học 2015-2016. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 5 câu. Câu 1: a. Giới hạn đo (GHĐ) của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là gì? b. Khi quan sát một cây […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 6 huyện Việt Yên 2014-2015

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, năm học 2014-2015. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Đơn vị đo thể tích là gì? A.  Mét (m) B.  […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 6 THCS Hội Nga, Nghệ An 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Chiềng Lương, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Tự luận. Câu 1: Xác định và nói rõ tác dụng của phép tu từ trong các câu thơ sau: Lúc vui biển hát, lúc buồn biển lặng, […]

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 6 THCS Chiềng Lương, Sơn La 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Tự luận. Câu 1: Thế nào là truyện ngụ ngôn? Hãy tóm tắt văn bản “ Ếch ngồi đáy giếng ” bằng một đoạn văn khoảng 4 đến […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Thị trấn Ninh Giang 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 5 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Bình Chuẩn 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán lớp 6 THCS Nguyễn Trãi – Quảng Ngãi 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 24 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 18/04/2019. 

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Lương Thế Vinh – Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Phùng Chí Kiên 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Phùng Chí Kiên, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 75 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Hàn Thuyên – Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Hàn Thuyên, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Hoàng Văn Thụ – Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 – CLC trường THCS Cầu Giấy 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 lớp CLC, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Đề số 1. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Mỹ Đình 1 năm 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 huyện Xuân Trường 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021.Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Nam Từ Liêm 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Đề lớp 6A5. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Lê Quý Đôn – Bỉm Sơn 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 75 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 5 câu.

Đề kiểm tra giữa HK2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án, với cấu trúc, các dạng bài sát với chương trình học tiếng Anh 6 hiện hành. Thời gian làm bài 45 phút. I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently (1 point): 1. A. father         B. than          C. something        D. weathergirl […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 6 THCS Nghĩa Trung, Quảng Ngãi 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2017-2018. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 4 câu. Câu 1: Văn bản “Thánh Gióng” thuộc thể loại nào? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản? Câu […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 quận Hà Đông 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 quận Hà Đông năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 05/11/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự […]