Toán lớp 6

Cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) như thế nào? Thầy giáo nghèo chia sẻ với các em phương pháp. Trước tiên chúng ta xem lại khái niệm ước là gì? bội là gì? Ước và bội là gì? Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự […]

Một số bài toán nâng cao lớp 6 có lời giải

Một số bài toán nâng cao lớp 6 có lời giải cho học sinh khá giỏi lớp 6 tham khảo, ôn luyện thi học sinh giỏi. Toán nâng cao lớp 6 có các bài tập số học 6 nâng cao và bài tập hình học 6 nâng cao. Bài 1: Số vừa là bội của […]

Tóm tắt lý thuyết Hình học THCS lớp 6, 7, 8, 9

Tóm tắt lý thuyết hình học lớp 6, hình học lớp 7, hình học lớp 8, hình học lớp 9 giúp học sinh dễ dạng ôn lại kiến thức hình học THCS đã học. Chia sẻ file tài liệu tổng hợp kiến thức Hình học THCS gồm có: – Tóm tắt kiến thức lý thuyết […]

Lý thuyết Hình học lớp 6 cần nhớ

Tóm tắt lý thuyết Hình học lớp 6 bao gồm khái niệm, tính chất: Điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng, góc, đường tròn, hình tam giác. Lý thuyết Hình học 6 theo chương trình SGK hiện hành. 1. Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm (Dùng các chữ cái in hoa: […]

Bài viết nổi bật
x