Toán lớp 6

Kiến thức Toán lớp 6: Lý thuyết và bài tập Toán 6, đề cương ôn tập Toán 6 giữa học kì 1, học kì 2, đề cương ôn hè. Bồi dưỡng Toán 6 theo chuyên đề.

Các dạng toán Tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật

Đây là bài thứ 6 of 6 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Dựa vào phương pháp tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật các em vận dụng vào giải các dạng toán Tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật. Đó là các dạng toán sau: I. Dạng toán giải phương trình với ẩn là tổng cần tìm • Dạng toán này vận dựng […]

Phương pháp tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật

Đây là bài thứ 5 of 6 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Cách tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật bằng các phương pháp quy nạp, khử liên tiếp qua các dạng bài tập có ví dụ minh họa. Trong chương trình Toán nâng cao lớp 6 có nhiều dạng toán khó và tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật là một trong […]

Một số bài toán tính nhanh và tìm X lớp 6

Bài tập tính nhanh và tìm X – Số học 6 Bài toán 1: Tính nhanh a)       b)       c)       d)       e)       f)        g)       h)       Bài toán 2: Tính a)       b)       c)       d)       e)       f)        Bài toán 3: Tính nhanh                                Bài toán 4: Tính nhanh                    Bài toán 5: Tính nhanh                             Bài toán 6: […]

Bài tập: Đường tròn, Tam giác – Hình học 6

Khái niệm đường tròn là gì? Hình tròn là gì? Điểm nằm trong, nằm ngoài đường tròn, dây cung của đường tròn. Định nghĩa tam giác ABC. Dưới đây là lý thuyết và bài tập về chuyên đề: Đường tròn và Tam giác trong chương trình Hình học 6. Đường tròn Khái niệm đường tròn […]

Bài tập: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, trung điểm đoạn thẳng

Sau khi nắm được lý thuyết về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, trung điểm đoạn thẳng thì các em làm những bài tập sau. Lý thuyết cần ghi nhớ ở bài viết này: https://thaygiaongheo.com/diem-duong-thang-tia-doan-thang/ Các dạng bài tập liên quan tới: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia và trung điểm đoạn thẳng. Dạng 1: […]

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 bao gồm hướng dẫn ôn lý thuyết và bài tập tự giải. Nội dung ôn tập kiểm tra giữa HK1 môn Toán 6 như sau: I. Lý thuyết – Tập hợp, số phần tử của các tập hợp, tập hợp […]

Cách giải dạng toán chia hết nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 2 of 6 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Để giải dạng toán chia hết trong chương trình Toán nâng cao lớp 6 các em cần nắm rõ tính chất chia hết, cách phân tích cấu tạo số. Trước tiên cần nhớ lại dấu hiệu chia hết của một số: Dấu hiệu chia hết – Dấu hiệu chia hết cho 2: Những số chẵn […]

32 bài tập cơ bản và nâng cao Số học 6 có đáp án

Đây là bài thứ 3 of 6 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

32 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 6 phần Số học giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện nâng cao kiến thức. Bài 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Bài 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần […]

Cộng số đo góc, góc kề nhau, góc phụ nhau, góc bù nhau

1. Tính chất cộng số đo hai góc Nếu tia nằm giữa hai tia và thì Ngược lại, nếu  thì tia nằm giữa hai tia và . *Lưu ý: a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên: Nếu  thì tia không nằm giữa hai tia và . b) Cộng […]

Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên. Cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Dạng bài tập về lũy thừa trong chương trình Toán 6 phần số học. 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Người ta viết gọn: 2.2.2 = 23 a.a.a.a = a4 Ta gọi 23  và a4 là một lũy […]

Điểm. Đường thẳng. Tia. Đoạn thẳng

1. Điểm. Đường thẳng a, Điểm – Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm mà chỉ hình dung nó, chẳng hạn bằng một hạt bụi rất nhỏ, một chấm mực trên mặt giấy,… – Hai điểm không trùng nhau là hai điểm phân biệt. – Bất cứ […]

Bài viết nổi bật
x