Đề thi lớp 7

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Nông Cống 2018-2019

Đây là bài thứ 10 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019, phòng giáo dục và đào tạo huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian làm bài 150 phút, ngày thi 2/4/2019. Đáp án câu 4 bài hình.

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Hòa Vang 2018-2019

Đây là bài thứ 8 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 cấp trường, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Bài 1: (3 điểm) Tính bằng cách hợp lý. a) b) c) Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) 50%x – […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Yên Mỹ 2018-2019

Đây là bài thứ 7 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018-2019, môn thi Toán lớp 7, phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 10/5/2019. Đề thi gồm 5 bài (hình thức thi tự luận).

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Thường Tín 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 5 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 7 huyện Thường Tín, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Môn Toán 7, có đáp án. Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đáp án Đề thi HSG Toán 7 huyện Thường Tín năm học 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 số 1

Đây là bài thứ 1 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi HSG Toán 7 số 1. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu (3 câu đại số, 3 câu hình học). Câu 1: (2 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: Tìm giá trị biểu thức: M= Câu 2: (1 điểm) Cho S =. Chứng minh rằng […]

Đề thi giao lưu Olympic môn Toán 7 huyện Kinh Môn 2018-2019

Đây là bài thứ 6 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi giao lưu Olympic cấp huyện môn Toán lớp 7 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: (2,0 điểm) 1) Tính 2) Tính ; . Tính Câu 2: (2,0 điểm) 1) Tìm các cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn:  x + 2y = 3xy […]

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 7 huyện Quốc Oai 2019-2020

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi: Tự luận. Gồm 6 bài. Đề thi HK1 Toán 7 huyện Quốc Oai 2019-2020:

Đề khảo sát môn Toán 7 đầu năm THCS Ngô Gia Tự 2018-2019

Đề khảo sát môn Toán lớp 7 trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút, ngày kiểm tra 25/8/2018. Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính hợp lý: a) b) c) Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) b) Bài 3: (2,0 điểm): […]