Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học

Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học là cuốn sách dành cho học sinh lớp 12 ôn luyện chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Tác giả: Nguyễn Hữu Thạc, Phạm Đình Thành, Nguyễn Hoài Nam. Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Sách dùng để ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học, cao đẳng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I. Những phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hoá học

Phán này trình bày 13 phương pháp cơ bản được vận dụng để giải nhanh các bài toán trắc nghiệm. Học sinh cần nắm chắc các phương pháp này để vận dụng giải nhanh các bài toán cụ thể ở phần II.

Phần II. Những bài toán trắc nghiệm hoá học tổng hợp

Các bài toán trắc nghiệm hoá học được biên soạn theo hai chủ đề lớn: Hóa vô cơ và Hoá hữu cơ, phù hợp với nội dung và phương thức ra đề thi đã sử dụng trong các kì thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học, Cao đẳng trong thời gian qua: Đa dạng, rộng khắp chương trình hoá học THPT mà trọng tâm là kiến thức lớp 12 và không theo một trật tự kiến thức nào. Cách biên soạn này giúp học sinh khi gặp bài toán cụ thể, sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp giải thích hợp nhất để chỉ trong một vài phút đã tìm được đáp số đúng.

Mỗi bài toán có 4 đáp số, học sinh tìm một đáp số đúng.

Phần III. Hướng dẫn giải nhanh

Sách này trình bày rất ngắn gọn cách tìm nhanh đáp số đúng cho mỗi bài toán.

Học sinh chỉ sử dụng phần này sau khi đã tự giải các bài toán ở phần II để kiểm tra kiến thức của mình. Mỗi bài toán có nhiéu cách giải, người sử dụng sách cần so sánh và tìm ra cách giải nhanh nhất.

Đọc sách Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *