Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7- Vũ Hữu Bình tập 1, 2

Sách Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7 của Vũ Hữu Bình gồm hai tập 1 và 2. Sách dành cho học sinh lớp 7 bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Toán.

Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7 – Vũ Hữu Bình – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7- Vũ Hữu Bình tập 1, 2

*Link tải file pdf sách Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7 tập 1 và tập 2:

– Quyển 1: https://drive.google.com/file/d/1EW7veMVS3JGzCerMfq7xUWLHPn34utT-/view

– Quyển 2: https://drive.google.com/file/d/1qKGphnDOordD5mN4u4lYXkGNVLf4jmdf/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x