Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 11

Đây là bài thứ 11 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 11 môn Toán lớp 4: Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,…Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 11 Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 11-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 11

Cùng chuyên đề:<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 10Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 12 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *