Sách tham khảo toán Tiếng Anh trung học

Sách tham khảo toán Tiếng Anh dành cho học sinh khối trung học cơ sở – Sample questions and solutions for Mathematics Talent Tests Sub.

Gồm 2 quyển cấp độ Junior Level (Middle School Classes).

Sách tham khảo toán Tiếng Anh trung học

*Link tải về:

Quyển 1: https://drive.google.com/file/d/1x9COfQEn0Ty2skbLzLMhsYsy0NMU3hg0/view

Quyển 2: https://drive.google.com/file/d/1uyUjmdSS9w8ZKOqyNBroiIG63-URFphs/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x