bất đẳng thức

Ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình

Đây là bài thứ 4 of 4 trong chuyên đề Bất đẳng thức

Sử dụng bất đẳng thức để giải phương trình qua 2 ví dụ, bài tập cơ bản dưới đây. BĐT tỏ ra vô cùng hữu hiệu để giải các PT vô tỉ khó. Bài 1: Giải phương trình: $ \displaystyle \left| {x-5} \right|+\left| {x-2} \right|=3$ Giải áp dụng BĐT $|x|+|y| \geq|x+y|$. Ta có $|x-5|+|x-2|=|x-5|+|2-x| \geq|x-5+2-x|=3$ […]

Ứng dụng vectơ chứng minh bất đẳng thức

Phương pháp dùng vectơ (tích vô hướng của 2 vecto) để chứng minh bất đẳng thức là một phương pháp mới để chứng minh BĐT của Toán THPT. Cụ thể của phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng vectơ ta dùng bất đẳng thức sau: $ \left| \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right|\le \left| \overrightarrow{a} \right|.\left| \overrightarrow{b} \right|$ […]

Các bất đẳng thức THCS cơ bản và nâng cao

Một số bất đẳng thức đã được chứng minh thường sử dụng để để giải các bài tập BĐT cơ bản và nâng cao trong chương trình Toán THCS. Bất đẳng thức trong chương trình Toán THCS là một dạng toán hay và khó. Các bài tập chứng minh BĐT thường là bài cuối cùng […]

Lời khuyên bổ ích khi học bất đẳng thức

Đây là bài thứ 2 of 4 trong chuyên đề Bất đẳng thức

Học bất đẳng thức có khó không, tất nhiên là khó rồi. Từ trước tới nay chứng minh BĐT là dạng toán chỉ dành cho học sinh khá, giỏi. Và các bài toán chứng minh bất đẳng thức thường nằm ở câu cuối đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, trong đề thi […]

Phương pháp biến đổi tương đương chứng minh bất đẳng thức

Đây là bài thứ 3 of 4 trong chuyên đề Bất đẳng thức

Từ BĐT đề yêu cầu chứng minh, ta biến đổi đến bất đẳng thức đúng, như vậy BĐT đã được chứng minh. Đó là phương pháp biến đổi tương đương. * Cách chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương tổng quát: Để chứng minh A > B ta dùng các […]

Lý thuyết cơ bản chứng minh bất đẳng thức

Đây là bài thứ 1 of 4 trong chuyên đề Bất đẳng thức

1. Chuyển vế thì đổi dấu. 2. Nhân (hoặc chia) hai vế cho cùng số dương được BĐT cùng chiều. 3. Nhân (hoặc chia) hai vế cho cùng số âm được BĐT ngược chiều. 4. Nghịch đảo hai vế  của một bất đẳng thức mà hai vế cùng dấu được BĐT ngược chiều. 5. Cộng […]

Bài viết nổi bật
x