bồi dưỡng toán 5

10 bài toán nâng cao lớp 5 hay và khó

Đây là bài thứ 8 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Bài 1: Một cơ quan có 100 người. Tính ra đã có 25 người học thêm tiếng Pháp, 32 người học thêm tiếng Anh, 37 người học thêm tiếng Nga. Trong số học thêm trên có 7 người vừa học tiếng Pháp vừa học tiếng Anh, 12 người vừa học tiếng Anh vừa học tiếng […]

22 bài toán chuyển động đều nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 7 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán chuyển động đều – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: Ngày nghỉ anh Thành về quê thăm gia đình. Quê anh cách nơi làm việc 140km. Anh đi xe đạp trong 1 giờ 20 phút rồi đi tiếp bằng ô tô trong 2 giờ thì tới nơi. Biết ô tô đi nhanh […]

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm – Toán nâng cao lớp 5

Bài 1. Tỉ số học sinh nam so với học sinh nữ của trường Thắng Lợi đầu năm là . Nếu chuyển thêm 60 học sinh nam từ trường khác đến thì tỉ số giữa học sinh nam và nữ là . Tìm số học sinh nữ của trường. Bài 2. Khối 5 gồm 3 […]

12 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng cách tính ngược từ cuối lên

Đây là bài thứ 6 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán giải bằng cách tính ngược từ cuối lên – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1. An, Bình, Chi sưu tầm được 108 cái tem, nếu An cho Bình 10 cái, Bình cho Chi 8 cái, thì số tem của ba bạn sẽ bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn sưu tầm được […]

17 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng phương pháp giả thiết tạm

Đây là bài thứ 5 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán giải bằng phương pháp giả thiết tạm – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: 12 con vừa gà vừa thỏ có tất cả 32 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ? Bài 2: Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân […]

Một số bài toán giải bằng phương pháp khử – Toán nâng cao lớp 5

Bài 1. 3 lọ mực đỏ và 2 lọ mực xanh giá 23000 đồng, 2 lọ mực đỏ và 3 lọ mực xanh giá 22000 đồng. Tìm giá tiền một lọ mực mỗi loại. Bài 2. 5 bút chì màu và 3 bút chì đen giá 5100 đồng, biết giá tiền 5 bút chì màu […]

15 bài toán nâng cao lớp 5 về số thập phân

Đây là bài thứ 4 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán về số thập phân – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: Cho số thập phân 30,72. Số này sẽ thay đổi thế nào nếu: a) Xóa bỏ dấu phẩy. b) Dịch dấu phẩy sang bên phải một chữ số. c) Dịch dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Bài 2: Thương […]

14 bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 3 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: Tổ 1 lớp 5A có 11 em trồng được 44 cây, hỏi cả lớp nếu 48 em trồng được bao nhiêu cây, biết số cây mỗi em trồng được là như nhau. Bài 2: Một tổ thợ […]

20 bài toán về mối quan hệ giữa bốn phép tính nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 2 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán quan hệ giữa bốn phép tính – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: Hiệu của hai số là 33, lấy số lớn chia số bé thì được thương là 3 và dư 3. Tìm hai số đó. Bài 2: Cho hai số, nếu lấy số lớn chia số nhỏ ta được thương […]

27 bài toán nâng cao lớp 5 về số và chữ số

Đây là bài thứ 1 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán về số và chữ số – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: Cho số 1450. Số này sẽ thay đổi thế nào nếu: a) Xóa bỏ chữ số 0 b) Viết thêm chữ số 3 vào sau số đó. c) Đổi chỗ hai chữ số 4 và 5 cho nhau. Bài 2: […]

Dạng 2: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phần của phép tính

Đây là bài thứ 2 of 3 trong chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI: Bài 1:  Khi cộng một số tự nhiên có 4 chữ số với một số tự nhiên có 2 chữ số, do sơ suất một học sinh đã đặt phép tính như sau: abcd +  eg… Hãy cho biết kết quả của phép tính thay đổi như thế nào. Giải: Khi […]

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số

Đây là bài thứ 1 of 3 trong chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5

* KIẾN THỨC CẦN NHỚ: – Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng đơn vị của các số hạng trong tổng ấy. – Chữ số tận cùng của 1 tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị của […]