cách tính điểm thi vào 10

Cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2020

Cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng năm 2020 đối với hệ không chuyên và chuyên được quy định cụ thể. Theo Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP năm học […]

Cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2020

Cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 đối với hệ không chuyên và chuyên được quy định cụ thể. Căn cứ quy định điểm xét tuyển, các trường sẽ xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Hình thức tuyển sinh vào 10 […]

Cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2020

Cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020 có sự thay đổi do năm nay chỉ thi 3 môn so với năm trước (thi 4 môn). Do dịch Covid, thí sinh thi vào 10 tại thành phố Hà Nội sẽ chỉ phải thi 3 môn thi : Toán, Ngữ […]

Bài viết nổi bật
x