chuyên sư phạm

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dùng riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Đề thi vào 10 môn Hóa học trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dành riêng cho thí sinh thi vào chuyên Hóa học. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Đề thi vào 10 môn Sinh học trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sinh học trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dành riêng cho thí sinh thi vào chuyên Sinh học. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Đề thi vào 10 môn Vật Lý trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật Lý trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dành riêng cho thí sinh thi vào chuyên Vật Lí. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Thi vòng 1: Thi chung cho tất cả các thí sinh. Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Sư Phạm 2020 (thi chung): Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao […]

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Thi vòng 1: Thi chung cho tất cả các thí sinh. Đề thi môn Ngữ Văn vào 10 chuyên Sư Phạm 2020 (thi chung): Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời […]

Bài viết nổi bật
x