đề khảo sát đầu năm

Đề KSCL đầu năm học môn Toán lớp 3 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 3 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 20 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và tự luận. Đề số 1 Bài 1: Viết số gồm: a. 5 trăm, 7 chục và 5 đơn vị:………………………………. b. 3 đơn […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng Việt lớp 5 năm 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Cấu trúc đề KSCL đầu năm lớp 5 môn Tiếng Việt gồm 2 phần Đọc hiểu và Kiểm tra viết. Đề số 1 I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 5 năm 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 Đáp án đề khảo sát […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 6

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 6 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Tự luận gồm 6 bài. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 6 […]

Đề KSCL đầu năm Toán lớp 4 nâng cao số 2 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 nâng cao số 2 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề dành cho học sinh khá giỏi. Đề khảo sát chất lượng đầu năm […]

Đề KSCL đầu năm Toán lớp 4 nâng cao số 1 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 nâng cao số 1 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm học: Tự luận gồm 6 câu. Đề dành cho học sinh khá giỏi. Đề khảo sát chất lượng đầu […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 5

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 5 […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 4

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 4 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 4 […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 3

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 3 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Tự luận gồm 6 câu. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 2

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 2 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 2 I. Phần […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 1

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 4 số 1 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 1 I. Phần […]

Đề khảo sát môn Toán 8 đầu năm 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8, năm học 2020-2021. Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính: a) b) Bài 2: (2 điểm) Chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến: a) b) Bài 3: (1,5 điểm) Rút gọn và tính giá trị […]

Đề khảo sát môn Toán 8 đầu năm THCS Ngọc Châu 2016 – 2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8, trường THCS Ngọc Châu, thành phố Hải Dương năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (2 điểm) Tìm biết: a) b)    c)  d)  Câu 2: (2 điểm) Cho đa thức a) Thu gọn đa thức . b) […]

Đề khảo sát môn Toán 8 đầu năm THCS Lương Thế Vinh 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8, trường THCS & THPT dân lập Lương Thế Vinh, thành phố Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) b) c) Bài 2: (2 điểm) Rút […]

Đề khảo sát môn Toán 8 đầu năm TP Ninh Bình 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát môn Toán lớp 8, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Ninh Bình, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm. Câu 1: Kết quả […]

Đề khảo sát môn Toán 7 đầu năm THCS Ngô Gia Tự 2018-2019

Đề khảo sát môn Toán lớp 7 trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút, ngày kiểm tra 25/8/2018. Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính hợp lý: a) b) c) Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) b) Bài 3: (2,0 điểm): […]

Bài viết nổi bật
x