đề khảo sát

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn Toán 9 quận Hà Đông 2017-2018

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa HK1 môn Toán lớp 9, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau: a) b) Bài 2. (2,0 […]

Đề khảo sát chất lượng Toán lớp 9 quận Hà Đông năm 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 môn Toán. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 60 phút Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau: a) b) Bài 2 (2,0 […]

Đề khảo sát môn Toán 8 đầu năm 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8, năm học 2020-2021. Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính: a) b) Bài 2: (2 điểm) Chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến: a) b) Bài 3: (1,5 điểm) Rút gọn và tính giá trị […]

Đề khảo sát môn Toán 8 đầu năm THCS Ngọc Châu 2016 – 2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8, trường THCS Ngọc Châu, thành phố Hải Dương năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (2 điểm) Tìm biết: a) b)    c)  d)  Câu 2: (2 điểm) Cho đa thức a) Thu gọn đa thức . b) […]

Đề khảo sát môn Toán 8 đầu năm THCS Lương Thế Vinh 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8, trường THCS & THPT dân lập Lương Thế Vinh, thành phố Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) b) c) Bài 2: (2 điểm) Rút […]

Đề khảo sát môn Toán 8 đầu năm TP Ninh Bình 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát môn Toán lớp 8, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Ninh Bình, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm. Câu 1: Kết quả […]

Đề khảo sát môn Toán 7 đầu năm THCS Ngô Gia Tự 2018-2019

Đề khảo sát môn Toán lớp 7 trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút, ngày kiểm tra 25/8/2018. Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính hợp lý: a) b) c) Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) b) Bài 3: (2,0 điểm): […]

Bài viết nổi bật
x