đề kiểm tra giữa hk1 toán 7

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 huyện Trực Ninh 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021.Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 huyện Xuân Trường 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021.Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 quận Hà Đông 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 quận Hà Đông năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 05/11/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 THCS Trịnh Hoài Đức 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020-2021 trường THCS Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 6 bài.

5 đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 7 năm học 2020-2021

5 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020-2021 * Tải về 5 đề ôn tập kiểm tra giữa HK1 môn Toán lớp 7 năm học 2020-2021 dưới đây: – Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 7 năm học 2020-2021 số 1 – Đề ôn tập giữa […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 huyện Gia Bình 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019-2020, phòng giáo dục và đào tạo huyện Gia Bình, thành phố Bắc Ninh. Ngày kiểm tra 27 tháng 11 năm 2019. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận (gồm 5 bài). Bài 1. (2.0 điểm): Thực […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 THCS Xuân Đỉnh năm 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội năm học 2019-2020. Ngày kiểm tra 15 tháng 10 năm 2019. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. Học sinh không được sử dụng […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 quận Hà Đông năm 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019 phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 60 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 trường THCS Minh Khai 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019, trường THCS Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 THCS Nguyễn Du 2017-2018 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Du năm học 2017-2018, thành phố Hà Nội. Có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 quận Hà Đông năm 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2017-2018 phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 60 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 trường THCS Mỹ Đình 1 năm 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019, trường THCS Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.